با سلام 

عوامل محترم با مراجعه به سامانه جدید ستاد آزمون نواقص پروفایل خود را تکمیل نمایند در صورت عدم مراجعه و تکمیل مدارک در آزمونهای آتی ستاد آزمونها به کار گیری نخواهند شد

با ورود به سامانه قسمت پروفایل من گزینه ویرایش ،اطلاعات خود را تکمیل و مدارک مورد نیاز را به صورت کامل بارگذاری نمائید.

شماره حساب بانک ملی و همچنین شماره شبای آن را به صورت صحیح در سامانه وارد نمائید(پشت سر هم ،بدون فاصله و یا کارکتر)شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17
Hello,World