قابل توجه عوامل اجرایی آزمونهای دانشگاه اصفهان

آزمون کارشناسي ارشد96صبح وبعدازظهرروزهای پنجشنبه وجمعه7و8ارديبهشت ماه سال جاري همزمان با سراسرکشوردردانشگاه اصفهان برگزار مي گردد.عوامل اجرايي مي توانندصبح دوشنبه96/01/28 درهمين سامانه ثبت نام نمايند.

دقت فرمایید

**زمان پرينت کارت عوامل اجرايي صبح روز دوشنبه96/02/04 درهمين سامانه انجام مي گردد.

***ازآنجايكه كليه مراحل(ثبت نام . پرينت كارت .انصراف و ...) توسط سامانه ستاد انجام خواهد شد توضيحات وجدول زمانبندي آزمون رامطالعه  نمایید.

****ملاک حضور وغیاب عوامل سیستم اثرانگشت می باشد.


جوابگوي به عوامل اجراي فقط وفقط
روزهاي يکشنبه ازساعت 15الي 17



شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17