قابل توجه عوامل محترم اجرايي آزمونهای دانشگاه اصفهان

آزمون کانون وکلا صبح جمعه96/9/3 دردانشگاه اصفهان برگزارمي گردد.عوامل اجرايي مي توانندصبح شنبه 96/8/27در همين سامانه ثبت نام نمايند.

                                                                                *****

آزمون کارکنان اداري قوه قضائيه صبح جمعه96/9/10 دردانشگاه اصفهان برگزارمي گردد.عوامل اجرايي مي توانندصبح شنبه 96/9/4 در همين سامانه ثبت نام نمايند.
*جدول زمانبندي آزمون رامطالعه نمایید و از مراجعه حضوري وتماس تلفني با ستادجدا خودداري فرماييدشماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17