قابل توجه عوامل محترم اجرایی آزمونهای دانشگاه اصفهان 

با عنايت به در پيش نبودن آزمون جديد در هفته­ هاي آينده، تا اطلاع ثانوي ستاد برگزاري آزمون­ ها از پاسخگويي حضوري و تلفني به عوامل محترم اجرايي همكار در آزمون معذور مي­ باشد. اطلاع رساني در خصوص برنامه ­هاي اين ستاد و آزمون­ هاي آينده صرفا از طريق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

شماره تلفن های ستاد آزمونهای دانشگاه اصفهان :03137932202_03137932295_03137932296  آدرس :اصفهان دروازه شيراز دانشگاه اصفهان پاسخگويي به صورت حضوری روزهای يک شنبه از ساعت 15 تا 17